Problamatic questions of the legal status of the urban village as an administrative-territorial unit

В. С. Штефан

Abstract


Researching the scientific viewes as to the problem of legal status of the urban village as an administrative-territorial unit of Ukraine. The attempt to make some importasnt suggestions of improvement of legislature, creation of effective recommendations and mechanism of reformation of the territorial structure of Ukraine.


Keywords


administrative-territorial unit; municipal populated units; urban village; village; local bodies of self-government

GOST Style Citations


1. Відомості Верховної Ради України.

2. Бакай О. А. Законодавство про населені пункти та їхні землі / О. А. Бакай // Вісник Господарського судочинства. –  2001. – № 4 – С. 187–191.

3. Населення України за 2011 рік : демографічний щорічник (на 1 січня 2012 р.) [Електрон. ресурс]. – К. : Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.

4. Конституційне право України / за ред. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. – К. : Український центр правничих студій, 1999. – 376 с.

5. Любченко П. М. Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства / П. М. Любченко. – Х. : Одіссей, 2006 – 352 с.

6. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org.

7. Нагребецька І. Місто в … місті, а посередині два селища / І. Нагребецька // Уряд. кур'єр. – 2012. – № 13. – С. 8.

8. Орищук М. Досвід впровадження місцевого самоуправління в Україні [Електрон. ресурс] / М. Орищук // Місцева економіка в теорії і практиці : матер. міжнар. конф. (Польща, м. Еленя Гура, 17 вересня 2001 р.). – Режим доступу : http://dkzem.zt.ua.

9. Павлович А. П. Населені пункти в Україні (термінологія, поняття, правовий статус) / А. П. Павлович // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутрішніх справ. Сер. юридична. – Вип. 1. – 2007. – С. 347–356.

10. Телешун С. Конституційні засади територіального устрою України. Альтернативи і перспективи / С. Телешун // Віче. – 2000. – № 5. – С. 13–19.

11. Український радянський енциклоп. словник. – К., 1979. – 239 с.

12. Шкабаро В. М. Конституційно-правовий статус міста в Україні : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.02 «Конституційне право» / В. М. Шкабаро. – К., 2004. – 19 с.

DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.122.51498

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 В. С. Штефан

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281