Current problems of state policy support to the ukrainians abroad

О. Г. Кушніренко

Abstract


Review some of the public policy support relationships with foreign Ukrainians, ways and measures of government and community organizations to further enhance cooperation with foreign Ukrainians.


Keywords


foreign Ukrainians; ethnic policy; Ukrainian diaspora; the World Forum of Ukrainians; labor migrants

GOST Style Citations


1. V Всесвітній Форум українства [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/ content/ article/ 24302283.html.

2. Котигоренко В. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний контекст / В. Котигоренко. – К. : Світогляд, 2004. – 722 с.; Майборода О. М. Ідентифікація «корінного народу» як суб’єкта етнополітичної сфери у світлі норм міжнародного права та етнополітичної практики зарубіжних країн / О. М. Майборода // Вісник Держкомпомміграції України. – 2002. – № 4. – С. 91–97; Беліцер Н. Проблема забезпечення прав корінних народів: міжнародний досвід і Україна / М. Беліцер // Правова допомога раніше депортованим громадянам: теоретичні та практичні аспекти як шлях до законодавчих змін. – К., 2004. – С. 122-132.

3. Національна концепція співпраці із закордонними українцями : схвалена Указом Президента України від 13.10.2006 р., № 875/2006. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : – http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/875/2006.

4. Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року : постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р., № 1034 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1034-2006-%D0%BF.

5. Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року : постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р., № 682 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/682-2012-%D0%BF.

6. Про затвердження Програми облаштування осіб з числа закордонних українців, що повертаються в Україну, на період до 2010 року : постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р., № 1573 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1572-2004-%D0%BF.

7. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 09.12.2010 р., № 1085/2010 // Офіц. Вісн. Президента України. – 2010. – № 32. – Спеціальний випуск. – Ст. 1026.

8. Про правовий статус закордонних українців : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 25. – Ст. 343.

9. Про схвалення Концепції Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 р. : розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 р., № 572-р [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/762-2011-%D0%80.

10. Фокус 42. Фото [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://ru.tsn.ua.

DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.122.51370

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281