The Licenses And Legal Conditions Implementation Economical Activities, Related With Production Especially Dangerous Chemical Substances (Objects) In The System Means Of State Regulation And Support

Владислав Володимирович Андрейцев

Abstract


In Article disclosed Features of licensing in the system measures of state regulation and support economical activities, related with production especially dangerous chemical substances. The emphasize significant Attention on the compliance licenses and legal conditions implementation economical activities, burdened Risks of dangerous substances.


Keywords


the licenses conditions; the licenses Requirements; the license to implementation economical activities; related with production especially dangerous substances (objects); the objects high-risk dangerous; the Sources high-risk dangerous; the risks economi

References


Lіtsenzіynі Ymovu Provadzhennya Gospodarskoji Dіyalnostі z Povodzhennya z Nebezpechnumu Vіdhodamu: Postanova Kabіnetu Mіnіstrіv Ukrainy vid 13 lypnua 2016 r. № 448. (2016). Uriadovyi Kurier, 132 [in Ukrainian].

Lіtsenzіynі Ymovu Provadzhennya Gospodarskoji Dіyalnostі z Perevezennya Pasazhurіv, Nebezpechnuh Vantazhіv ta Nebezpechnuh Vіdhodіv Avtomobіlnum Transportom Mіzhnarodnuh Perevezenj Pasazhurіv ta Vantazhіv Avtomobіlnum Transportom: Postanova Kabіnetu Mіnіstrіv Ukrainy vid 2 grydnya 2015 r. № 1001. (2015). Uriadovyi Kurier, 230 [in Ukrainian].

Pro Lіtsenzuvannya Vudіv Gospodarskoji Dіyalnostі: Zakon Ukrainy vid 2 bereznya 2015 r. № 222-VIII. (2015). Vіdomostі Verkhovnoji Radu Ukrainy. 23, art. 158 [in Ukrainian].

Averyanov, V.B. (2014). Vubranі naukovі pratsі. Kyiv [in Ukrainian].

Radyk, I.L. (2001). Pravovi problemy ekolohichnoho litsenzuvannia: Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Kuybіdy, R.O. (Ed.). (2007). Codeks admіnіstratuvnogo sudochunstva Ukrainy. Naukovo-practictuchnuy comentar. (Vols. 1–2; Vol. 1). Kyiv: Knugu dlya bіznesu [in Ukrainian].

Kolpakov, V.K. (1999). Admіnіstratuvne pravo Ukrainy. Kyiv: Yurіnkom Inter [in Ukrainian].

Komertsіyne pravo. (1997). Shakun, V.І., Melnyk, L.V. (Eds). Kyiv: Pravovі dzherela [in Ukrainian].

Krasnova, M.V. Evstіgneev, A.S. (2016). Pravovі problemu dozvіlnoji systemu yak zasoby zabezpechennya ekologіchnoji bezpeku. Problemu prava ekologіchnoji bezpeku. M.V. Krasnova, R.S. Kіrіna (Ed). Dnipro: NSU [in Ukrainian].

Tkachenko, V.І. (2006). Admіnіstratuvno-protsedurnі provodzhennya y dozvіlnіy sustemі Ukrainy: shlyakhu virіshennya problemnuch putan. Luhansk: RVV LDUVS [in Ukrainian].

Shcherbuna, V.S. (2006). Gospodarske pravo. Kyiv: Yurіnkom Inter [in Ukrainian].

Uriadovyi kur’ier. 2016. 14 sichnia, 7.

Litsenziini umovy provadzhennia hospodarskoi diialnosti z vyrobnytstva vybukhovykh materialiv promyslovoho pryznachennia: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22 lypnia 2016 r. № 604. (2016). Uriadovyi kur’ier. 21 veresnia, 177.

Kryterii, za yakymy otsiniuietsia stupin ryzyku vid provadzhennia hospodarskoi diialnosti z povodzhennia z nebezpechnymy vidkhodamy, shcho pidliahaie litsenzuvanniu ta vyznachaietsia zdiisnennia planovykh zakhodiv derzhavnoho nahliadu (kontroliu) Ministerstva ekolohii ta pryrodnykh resursiv zatverdzheno Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 9 lystopada 2016 roku № 804. (2016). Uriadovyi kur’ier. 18 lystopada, 247.


GOST Style Citations


 1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 448. Урядовий кур’єр. 2016. 16 липня. № 132.
 2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1001. Урядовий кур’єр. 2015. 9 грудня. № 230.
 3. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 2 березня 2015 р. № 222-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 23. Ст. 158.
 4. Авер’янов В. Б. Вибрані наукові праці. Київ, 2014.
 5. Радик І. Л. Правові проблеми екологічного ліцензування: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2001. 17 с.
 6. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. Р. О. Куйбіди. Т. 1. Київ: Книги для бізнесу, 2007.
 7. Колпаков В. К. Адміністративне право України. Київ: Юрінком Інтер, 1999.
 8. Комерційне право: підручник / відп. ред. проф. В. І. Шакун, доц. Л. В. Мельник. Київ: Правові джерела, 1997.
 9. Краснова М. В., Євстігнєєв А. С. Правові проблеми дозвільної системи, як засобу забезпечення екологічної безпеки. Проблеми права екологічної безпеки: навч. посіб. / за заг. ред. М. В. Краснової та Р. С. Кіріна. Дніпро: НГУ, 2016. 344 с.
 10. Ткаченко В. І. Адміністративно-процедурні провадження у дозвільній системі України: шляхи вирішення проблемних питань. Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. 344 c.
 11. Щербина В. С. Господарське право: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2006.
 12. Урядовий кур’єр. 2016. 14 січня. № 7.
 13. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 604. Урядовий кур’єр. 2016. 21 вересня. № 177.
 14. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 804. Урядовий кур’єр. 2016. 18 листопада. № 247.
DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.137.95843

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

 • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Владислав Володимирович Андрейцев

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281