Education and vocational training of convicts to deprivation of liberty for a definite period as a form of differentiation and individualization of execution of punishment

М. С. Пузирьов

Abstract


The article is dedicated to analysis of education and vocational training of convicts to deprivation of liberty for a definite period as a form of differentiation and individualization of execution of punishment. The suggestions on improving current criminal-executive legislation in part of regulation of studying of convicts to deprivation of liberty for a definite period are proposed in the article.


Keywords


education and vocational training; convicts; deprivation of liberty for a definite period; differentiation and individualization of execution of punishment

GOST Style Citations


1. Близько сотні засуджених Черкаської виправної колонії опановують робітничі професії, а двоє з них навіть навчаються у вищих навчальних закладах // Нова Доба : Черкас. обл. газ. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.novadoba.info/people/3029-blyzko-sotni-zasudzhenyh-cherkaskoji-vypravnoji-koloniji-opanovujut-robitnychi-profesiji.

2. Загальна характеристика Державної пенітенціарної служби України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/628075.

3. Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі : моногр. / за заг. ред. А. Х. Степанюка. – X. : Кроссроуд, 2011. – 299 с.

4. Звіт щодо реалізації рекомендацій і зауважень Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує людську гідність, поводженню чи покаранню, викладених у доповіді Уряду України за результатами візиту до України у період з 9 до 21 вересня 2009 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.cpt.coe.int/documents/ukr/2011-30-inf-ukr.pdf.

5. Колб О. Г. Установа виконання покарань як суб’єкт запобігання злочинам : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Колб Олександр Григорович. – К., 2007. – 509 с.

6. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. // Відомості Верх. Ради України. – 2004. – № 3–4. – Ст. 21.

7. Кузнецов А. Г. Ценностные ориентации современной молодежи / Кузнецов А. Г. – Саратов : СВШ МВД РФ, 1995. – 138 с.

8. Трубніков В. Проблеми соціальної адаптації звільнених від покарання в зарубіжних країнах / В. Трубніков // Вісн. Акад. прав. наук України. – Х. : Право, 1997. – № 2. – С. 161–170.

9. Царюк С. В. Кримінально-виконавча характеристика засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Царюк Сергій Васильович. – Д., 2009. – 230 с.





DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.123.52540

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2015 М. С. Пузирьов

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281