Internationally - legal facilities of functioning of offshore financial centers

І. М. Товкун

Abstract


In the article investigated problems that can generate offshore financial centers and events sent to adjusting of activity of such centers. Essence, terms of activity, classification of world offshore financial centers, is considered. Drawn conclusion that Ukraine also must set forth the legal position through this question. 


Keywords


offshore; offshore financial center; financial operations; legalization of «dirty money»

GOST Style Citations


1. Безуленко О. Роль офшорної фінансової діяльності у світовій фінансовій системі. / О. Безуленко // Економіст. – 2008. − № 1− С. 51-53.

2. Дев’ять спеціальних рекомендацій FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму. Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): неофіц. переклад. [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: http://finmon.at.ua/stuff/24-1-0-55.

3. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20.12.1988 р., (995_096). [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/995_096.

4. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 р., (995_789). [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: нttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_789.

5. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 08.11.1990 р., (995_029). [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/995_029.

6. Конвенція ООН про умови реєстрації суден від 07.02.1986 р., (995_074). [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 995_074.

7. Кузьмин Е. Л. Международное экономическое право: учеб. пособ. / Е. Л. Кузьмин; отв. ред. К. А. Бекяшев. − М.: Проспект, 2008. – 200 с.

8. Міжнародна конвенція ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму від 09.12.1999 р. (995_518). [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_518.

9. Мусин Е. Офшор: «вне берега» − вне закона? / Мусин Е. // Экономика и жизнь. − 1998. − № 51. − С. 19.

10. Офіційний сайт ООН. [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: www.un.org.

11. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду: [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: www.imf.org.

12. Офіційний сайт ФАТФ. [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: www.fatf-gafi.org.

13. Офіційний сайт Організації економічної співпраці та розвитку: [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: www.oecd.org.

14. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: Закон України від 28.11.2002 р., № 249-IV. [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/249-15.

15. Резолюції Ради Безпеки ООН № 1368 (2001) і № 1737 (2001). [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=995_896.

16. Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): Кабінет Міністрів України від 25.09.2003 р., (835_001). [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/835_001.

DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.123.52530

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 І. М. Товкун

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281