Legal regulation of culture of Ukraine: on the materials 90-s of the XX century

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21564/2414-990x.126.52450

Keywords:

the sphere of culture, legal regulation, culture of Ukraine, the legal framework of culture, librarianship, museology, cinematography, priorities of the state cultural policy

Abstract

The author investigates the formation of the legal framework of contemporary Ukrainian culture, original official documents, which ensure the formation of the sphere of culture in Ukraine are analyzed in this article. The state budget of Ukraine by years has been researched in more detail, the analysis of the laws of Ukraine «On Libraries and Librarianship», «On Museums and Museology», «On Cinematography» and so on has been performed.

Author Biography

Г. В. Скрипчук, Yaroslav Mudryi National Law University

Candidate of Historical Sciences, Assistant Department of Cultural

References

Bezklubenko, S. (2000). Kina ne bude. Teper uzhe na «zakonnij» pidstavi. Viche, 3, 86–99.

Gordijenko, G. (1998). Vprovadzhennja platnyh poslug v dijal'nist' bibliotek. Trybuna, 9/10, 34–35.

Kosnijchuk, E. (1998). Emocijni notatky pro ukrai'ns'ke kino. Viche, 2, 132–136.

Grycenko, O. (Ed.) (1998). Kul'tura v zakoni. Stan ta problemy pravovogo reguljuvannja kul'tury v. Ukrai'ni. Kyiv: UCKD, 100.

Garnyk, M. V. (Ed.) (2002). Kul'turna spadshhyna Ukrai'ny. Pravovi zasady zberezhennja, vidtvorennja ta ohorony kul'turno-istorychnogo seredovyshha: zbirnyk oficijnyh dokladiv. General'na prokuratura Ukrai'ny. Kyiv: Istyna, 5.

Mazjar, M. (1999). Ukrai'ns'ki telekanaly bez ukrai'ns'kyh fil'miv. Kino – Teatr, 3, 9–10.

Pro biblioteky i bibliotechnu spravu : Zakon Ukrai'ny // Derzhavnyj Visnyk Ukrai'ny. – 1995. – № 3-4.

Pro vnesennja zmin do dejakyh zakoniv Ukrai'ny u zv’jazku z pryjnjattjam Zakonu Ukrai'ny «Pro kinematografiju» : Zakon Ukrai'ny vid 16.07.1999 r. № 998-XIV // Oficijnyj visnyk Ukrai'ny. – 1999. – № 32. – S. 44–47.

Pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrai'ny «Pro muzei' ta muzejnu spravu» : Zakon Ukrai'ny vid 14.05.1999 r. № 659-XIV // Oficijnyj visnyk Ukrai'ny. – 1999. – № 22. – S. 1–4.

Pro Derzhavnyj bjudzhet Ukrai'ny na 1995 rik : Zakon Ukrai'ny (vvodyt'sja v diju postanovoju VR № 130/95-VR vid 07.04.1995) (1995). Derzhavnyj Visnyk Ukrai'ny, 7-8, 550.

Pro Derzhavnyj bjudzhet Ukrai'ny na 1996 r. Zakon Ukrai'ny (vvodyt'sja v diju Postanovoju VR № 97/96-VR vid 22.03.1996.) (1996). Derzhavnyj Visnyk Ukrai'ny, 3, 178.

Pro kinematografiju: Zakon Ukrai'ny vid 13.01.1998, № 9/98-VR (1998). Oficijnyj visnyk Ukrai'ny, 6, 5–12.

Pro muzei' ta muzejnu spravu: Zakon Ukrai'ny (1995). Vidomosti Verhovnoi' Rady, 25, 191 (Iz zminamy, vnesenymy zgidno iz Zakonom vid 05.11.2009, № 1709-VI (1709-17) (2010). Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny, 5, article 45.

Pro stvorennja v m. Kyjevi Derzhavnogo politehnichnogo muzeju: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 29.05.1995, № 360 (1995). Zibrannja postanov Urjadu Ukrai'ny, 8, 6–7.

Rozpodil vydatkiv Derzhavnogo bjudzhetu Ukrai'ny na 2000 Dodatok № 2 do Zakonu Ukrai'ny «Pro Derzhavnyj bjudzhet Ukrai'ny na 2000» (2000). Oficijnyj visnyk Ukrai'ny, 11, 25–37; Rozpodil vydatkiv Derzhavnogo bjudzhetu Ukrai'ny na 2001 rik Dodatok № 3 do Zakonu Ukrai'ny «Pro Derzhavnyj bjudzhet Ukrai'ny na 2001» (2000). Oficijnyj visnyk Ukrai'ny, 52, 34–43.

Svodnye ukazateli normativnyh pravovyh aktov Ukrainy (1996). Kyiv, 3, 132.

Trymbach, S. (1998). Kino. Suchasnist', 5, 136–145.

Published

2014-06-01

How to Cite

Скрипчук, Г. В. (2014). Legal regulation of culture of Ukraine: on the materials 90-s of the XX century. Problems of Legality, (126), 214–221. https://doi.org/10.21564/2414-990x.126.52450

Issue

Section

International Law and Philosophy of Law