Actual problems of ownership of flora objects listed in the green book of Ukraine

Г. А. Кім

Abstract


The paper studies the problems associated with the formation and determination of the legal basis of ownership, in particular, the municipal one on flora objects listed in the Green Book of Ukraine, the wording of the main criteria of these objects of nature to objects of ownership and notion «right of municipal ownership on flora objects listed in the Green Book of Ukraine. Recommendations to improve the relevant legislation in force were made.


Keywords


right to municipal ownership of on flora objects listed in the Green Book of Ukraine; the legal basis of municipal ownership on flora objects listed in the Green Book of Ukraine; flora objects listed in the Green Book of Ukraine; as objects of municipal p

References


Pro osnovni zasady (strategiju) derzhavnoi' ekologichnoi' polityky Ukrai'ny na period do 2020 roku: Zakon Ukrai'ny vid 21.12.2010, № 2818-VI (2010). Ofitcijnyj visnyk Ukrai'ny, 3, article 158.

Andrejcev, V. I. (1996). Ekologichne pravo: kurs lekcij v shemah. Kyiv: Venturi, 218.

Get'man, A. (1999). Problemy kodyfikacii' zakonodavstva pro roslynnyj svit: dejaki mirkuvannja (komentar do Zakonu Ukrai'ny «Pro roslynnyj svit»). Visnyk Akademij pravovyh nauk Ukrai'ny, 3, 103−109.

Kulynych, P. F.; Shemshuchenko, Ju. S. (Ed.) (2005). Pravo vlasnosti na pryrodni resursy. Ekologichne pravo Ukrai'ny: akademichnyj kurs: pidruchnyk. Kyiv: Jurydychna dumka, 4, 67−92.

Kulynych, P. F.; Semchyk, V. I. (Ed.) (2001). Tendencii' rozvytku prava vlasnosti na zemlju v sil's'komu gospodarstvi. Problemy prava vlasnosti ta gospodarjuvannja u sil's'komu gospodarstvi: monografija. Kyiv: Instytut derzhavy i prava im. V. M. Korec'kogo, 3, 59−101.

Nosik, V. V. (2006). Pravo vlasnosti na zemlju Ukrai'ns'kogo narodu: monografija. Kyiv: Jurinkom Inter, 544.

Nepyjvoda, V. P. (2006). Pravove reguljuvannja suspil'nyh vidnosyn shhodo lisiv u konteksti stalogo rozvytku. Kyiv, 22.

Shemshuchenko, Ju. S. (2003). V centri uvagy viddilennja – problemy ekologichnogo, gospodars'kogo, agrarnogo ta zemel'nogo prava. Visnyk Akademij pravovyh nauk Ukrai'ny, 2/3, 521–534.

Jurchyshyn, N. G. (2009). Realizacija prava pryvatnoi' vlasnosti na lisy. Kyiv, 18.

Pro rozmezhuvannja derzhavnogo majna Ukrai'ny mizh zagal'noderzhavnoju (respublikans'koju) vlasnistju i vlasnistju administratyvno-terytorial'nyh odynyc' (komunal'noju vlasnistju): Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 05.11.1991, № 311. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/311-91-%D0%BF

Konstytucijnyj dogovir mizh Verhovnoju Radoju i Prezydentom Ukrai'ny pro osnovni nachala organizacii' i miscevogo samovrjaduvannja v Ukrai'ni na period do pryjnjattja novoi' Konstytucii' Ukrai'ny vid 08.06.1995, № 1k/95-VR (1995). Vidomosti Verhovnoj Rady Ukrai'ny, 18, article 133.

Pro vlasnist': Zakon URSR vid 07.02.1991, № 697-HII (1991). Vidomosti Verhovnoj Rady Ukrai'ny, 20, article 249.

Konstytucija Ukrai'ny, pryjnjata na p’jatij sesii' Verhovnoi' Rady Ukrai'ny 28 chervnja 1996 (1996). Vidomosti Verhovnoj Rady Ukrai'ny, 30, article 141.

Pro misceve samovrjaduvannja v Ukrai'ni: Zakon Ukrai'ny vid 21.05.1997, № 280/97-VR (1997). Vidomosti Verhovnoj Rady Ukrai'ny, 24, article 170.

Pro ohoronu navkolyshn'ogo pryrodnogo seredovyshha: Zakon Ukrai'ny vid 25.06.1991, № 1264-HII (1991). Vidomosti Verhovnoj Rady Ukrai'ny, 41, article 546.

Pro Zelenu knygu Ukrai'ny : postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny № 1286 vid 29.08.2002. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1286-2002-%D0%BF

Pro roslynnyj svit: Zakon Ukrai'ny № 591-HIV vid 09.04.1999 (1999). Vidomosti Verhovnoj Rady Ukrai'ny, 22-23, article 198.

Pro pryrodno-zapovidnyj fond: Zakon Ukrai'ny vid 16.06.1992, № 2456-XII (1992). Vidomosti Verhovnoj Rady Ukrai'ny, 34, article 502.

Lisovyj kodeks Ukrai'ny: Zakon Ukrai'ny vid 21.01.1994, № 3852-XII (1994). Vidomosti Verhovnoj Rady Ukrai'ny, 17, article 99.

Pro zatverdzhennja tymchasovogo porjadku rozmezhuvannja zemel' prava derzhavnoi' i komunal'noi' vlasnosti: postanova KMU vid 01.08.2002, № 1482 (2002). Ofitciynyj visnyk Ukrai'ny, 31, article 1482.

Pro rozmezhuvannja zemel' derzhavnoi' ta komunal'noi' vlasnosti: Zakon Ukrai'ny vid 05.02.2004, № 14-57-IV (2004). Vidomosti Verhovnoj Rady Ukrai'ny, 35, article 411.

Lisovyj kodeks Ukrai'ny: v red. Zakonu Ukrai'ny vid 08.02.2006, № 3404-IV (2006). Ofitciynyj visnyk Ukrai'ny, 11, article 691.

Baljuk, G. I., Get'man, A. P., Koval'chuk, T. G. et. al.; Baljuk, G. I. (Ed.) (2009). Naukovo-praktychnyj komentar Lisovogo kodeksu Ukrai'ny. Jurinkom Inter, 368.

Pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrai'ny shhodo rozmezhuvannja zemel' derzhavnoi' ta komunal'noi' vlasnosti: Zakon Ukrai'ny vid 06.09.2012, № 5245-VI (2013). Vidomosti Verhovnoj Rady Ukrai'ny, 36, article 472.

Malysheva, N. R. (1996). Garmonizacija jekologicheskogo zakonodatel'stva v Evrope: monografija. Kyiv: KIT, 233.


GOST Style Citations


1. Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року : Закон України від 21.12.2010 р., № 2818-VI // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 3. – Ст. 158.

2. Андрейцев В. І. Екологічне право : курс лекцій в схемах ; заг. ч. / В. І. Андрейцев. – К. : Вентурі, 1996. – 218 с.

3. Гетьман А. Проблеми кодифікації законодавства про рослинний світ: деякі міркування (коментар до Закону України «Про рослинний світ») / А. Гетьман // Вісн. Акад. прав. наук України. – 1999. – № 3. – С. 103−109.

4. Кулинич П. Ф. Право власності на природні ресурси / П. Ф. Кулинич // Екологічне право України : акад. курс : підруч. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2005. – Розд. 4. – С. 67−92.

5. Кулинич П. Ф. Тенденції розвитку права власності на землю в сільському господарстві / П. Ф. Кулинич // Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві : моногр. / під ред. В. І. Семчика. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2001. – Розд. 3. – С. 59−101.

6. Носік В. В. Право власності на землю Українського народу : моногр. / В. В. Носік. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

7. Непийвода В. П. Правове регулювання суспільних відносин щодо лісів у контексті сталого розвитку : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.06 / В. П. Непийвода. – К., 2006. – 22 с.

8. Шемшученко Ю. С. В центрі уваги відділення – проблеми екологічного, господарського, аграрного та земельного права / Ю. С. Шемшученко // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2003. – № 2/3. – С. 521–534.

9. Юрчишин Н. Г. Реалізація права приватної власності на ліси : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.06 / А. Г. Юрчишин. – К., 2009. – 18 с.

10. Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю) : Пост. Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 р., № 311 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/311-91-%D0%BF

11. Конституційний договір між Верховною Радою і Президентом України про основні начала організації і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України вiд 08.06.1995 р., № 1к/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 18. – Ст. 133.

12. Про власність : Закон УРСР від 07.02.1991 р., № 697-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 20. – Ст. 249.

13. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. − № 30. − Ст. 141.

14. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р., № 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

15. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 р., № 1264-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

16. Про Зелену книгу України : постанова Кабінету Міністрів України № 1286 від 29.08.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1286-2002-%D0%BF

17. Про рослинний світ : Закон України № 591-ХІV від 09.04.1999 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. − № 22-23. − Ст. 198.

18. Про природно-заповідний фонд : Закон України від 16.06.1992 р., № 2456-XII // Відом. Верхов. Ради України. − 1992. − № 34. − Ст. 502.

19. Лісовий кодекс України : Закон України від 21.01.1994 р., № 3852-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 17. – Ст. 99.

20. Про затвердження тимчасового порядку розмежування земель права державної і комунальної власності : пост. КМУ від 01.08.2002 р., № 1482 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 31. – Ст. 1482.

21. Про розмежування земель державної та комунальної власності : Закон України від 05.02.2004 р., № 14-57-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 35. – Ст. 411.

22. Лісовий кодекс України : в ред. Закону України від 08.02.2006 р., № 3404-IV // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 11. – Ст. 691.

23. Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / Г. І. Балюк, А. П. Гетьман, Т. Г. Ковальчук [та ін.] ; за ред. Г. І. Балюк. – Юрінком Інтер, 2009. – 368 с.

24. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності : Закон України від 06.09.2012 р., № 5245-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2013. – № 36. – Ст. 472.

25. Малышева Н. Р. Гармонизация экологического законодательства в Европе : моногр. / Н. Р. Малышева. – К. : КИТ, 1996. – 233 с.

DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.127.52409

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Г. А. Кім

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281