Actual problems of ownership of flora objects listed in the Green Book of Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21564/2414-990x.128.52109

Keywords:

flora, natural flora groups, listed in the Green Book of Ukraine, environmental legislation, flora objects

Abstract

This article is devoted to the study of issues related to the study of formation, status and trends of legal support of relations that arise out of protection, use, and reproduction of flora objects listed in the Green Book of Ukraine for the period from 1990 till the present day.

Author Biography

Г. А. Кім, Yaroslav Mudryi National Law University

Applicant

References

Andrejcev, V. I. (2011). Ekologichne pravo i zakonodavstvo suverennoi' Ukrai'ny: problemy realizacii' derzhavnoi' ekologichnoi' polityky: monografija. Donec'k: Natcionalniy universitet, 373.

Baljuk, G. I. (2006). Ekologichne pravo Ukrai'ny : konsp. lekcij u shemah (Zag. i Osobl. chastyny): navchalniy posibnik; Ministerstvovo osvity i nauky Ukrai'ny. Kyiv: Jurinkom Inter, 192.

Get'man, A. P., Popov, V. K. (2000). Pravovi problemy vykorystannja i ohorony roslynnogo svitu. Pravo Ukrai'ny, 1, 51−53.

El'kin, S. V. (2005). Istorija stanovlenija pravovyh osnov sohranenija ispol'zovanija rastitel'nogo mira. Uchenie zapiski Tavricheskogo natcionalnogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Serija «Juridicheskie nauki», 18 (57 (1)), 124−134.

Iskojanm A. B.; Kolbasov, O. S. (Ed.) (1987). Pravovoe regulirovanie ispol'zovanija i ohrany rastitel'nogo mira (nelesnoj rastitel'nosti). Erevanskii gosudarstvenii universitet. Erevan: Izdatelstvo Erevanskogo universiteta, 132.

Krassov, O. I.; Kolbasov, O. S. (Ed.) (1990). Pravo lesopol'zovanija v SSSR. AN SSSR, Insitut gosudarstva i prava. Moscow: Nauka, 238.

Sokolova, A. K. (2009). Floristichne pravo Ukraini: problemi formuvannja ta rozvitku: monografija. Kharkiv: Pravo, 288.

Shemshuchenko, Ju. S. (Ed.) (2008). Ekologichne pravo Ukrai'ny: akad. kurs: pidruchnyk. NAN Ukrai'ny, Insitut derzhavy i prava V. M. Korec'kogo, Kyivskiy universitet prava. 2nd edition. Kyiv: Jurydichna dumka, 720.

Bogoljubov, S. A. (2011). Aktual'nye problemy jekologicheskogo prava: uchebnik. Moscow: Jurajt, 607.

Lavrenko, E. M., Sveshnikova, V. M.; Byhovskiy, B. E., Mikulinskiy, S. R. (Eds.) (1967). Botanicheskaja geografija i fitocenologija (geobotanika). Razvitie biologii v SSSR. Moscow: Nauka, 41−64.

Stojko, S. M. (1983). Jekologicheskie osnovy ohrany redkih, unikal'nyh i tipichnyh fitocenozov. Botanichniy zhurnal, 69 (11), 1574–1583.

Sheljaga-Sosonkiy, Ju. R. (1987). Zelenaja kniga Ukrainskoj SSR: monografiya. Kyiv: Naukova dumka, 216.

Get'man, A. P. (2011). Metodologichni zasady stanovlennja pravovyh osnov ohorony dovkillja. Pravo Ukrai'ny, 2, 11–18.

Deklaracija pro derzhavnyj suverenitet Ukrai'ny vid 16.07.1990 (1990). Vidomosti Verhovnoi Rady URSR, 31, article 429.

Pro ohoronu navkolyshn'ogo pryrodnogo seredovyshha: Zakon Ukrai'ny vid 25.06.1991. № 1264-HII (1991). Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrai'ny, 41, article 546.

Konstytucija Ukrai'ny vid 28.06.1996 (1996). Vidomsti Verhovnoi Rady Ukrai'ny, 30, article 141.

Programa perspektyvnogo rozvytku zapovidnoi' spravy v Ukrai'ni vid 22.09.1994. № 177/94-VR (1994). Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrai'ny, 48, article 430.

Pro zatverdzhennja Porjadku vedennja Zelenoi' knygy Ukrai'ny: Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 29.01.1997 r. № 46-r (vtratylo chynnist' na pidstavi rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 20.01.2010. № 101-r). Available at: http://ua-info.biz/legal/baseei/ua-tmtiyt.html

Pro zatverdzhennja Polozhennja pro Zelenu knygu Ukrai'ny: nakaz M-va ohorony navkolyshn'ogo pryrodnogo seredovyshha ta jadernoi' bezpeky Ukrai'ny vid 19.02.1997. № 17. Available at: http:// zakon4.rada.gov.ua

Pro roslynnyj svit: Zakon Ukrai'ny № 591-HIV vid 09.04.1999 (1999). Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrai'ny, 22-23, article 198.

Slovnyk jurydychnyh terminiv ekologichnogo zakonodavstva Ukrai'ny (2010). Kharkiv: Odissej, 160.

Osnovni naprjamy derzhavnoi' polityky Ukrai'ny v galuzi ohorony dovkillja, vykorystannja pryrodnyh resursiv ta zdijsnennja ekologichnoi' bezpeky: postanova Verhovnoi' Rady Ukrai'ny vid 05.03.1998. № 188/98-VR (1998). Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrai'ny, 38-39, article 248.

Pro zagal'nu programu formuvannja nacional'noi' ekologichnoi' merezhi na 2000–2015: Zakon Ukrai'ny vid 21.09.2000. № 4731-VI (2000). Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrai'ny, 47, article 405.

Pro Koncepciju zberezhennja ekologichnogo riznomanittja: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 12.05.1997. № 439. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/439-97-%D0%BF

Pro pryrodno-zapovidnyj fond Ukrai'ny: Zakon Ukrai'ny vid 16.06.1992. № 2456-XII (1992). Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrai'ny, 34, article 502.

Pro Chervonu knygu Ukrai'ny: Zakon Ukrai'ny vid 07.02.2002. № 3055-III (2002). Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrai'ny, 30, article 201.

Gvozdyk, P. O., Malysheva, N. R. (Ed.) (2012). Dzherela ekologichnogo prava Ukrai'ny: monografija. Kyiv: Alerta, 304.

Published

2015-03-31

How to Cite

Кім, Г. А. (2015). Actual problems of ownership of flora objects listed in the Green Book of Ukraine. Problems of Legality, (128), 181–189. https://doi.org/10.21564/2414-990x.128.52109

Issue

Section

Environmental and land law