About some features of the post-soviet model of checks and balances in the context of the "managed democracy" regime: constitutional and legal aspect

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21564/2414-990x.128.52103

Keywords:

the constitution, the post-soviet authoritarianism, the post-soviet countries, the "managed democracy" regime, the system of checks and balances

Abstract

The hypothesis of formation of the post-soviet authoritarianism nominated by foreign scholars has been considered. The features of the regulation of certain elements of the model of checks and balances in the constitution of the former Soviet Union have been clarified. The influence of the violation of the dynamic balance of the system of checks and balances in the "managed democracy" regime of  post-soviet countries has been determined.

Author Biography

К. О. Закоморна, Yaroslav Mudryi National Law University

Candidate of Law Sciences, Assistant Professor

References

Karozers, T. (2006). Protivodejstvie rasprostraneniju demokratii. Rossija v global'noj politike, 2. Available at: http://www.globalaffairs.ru/number/n_6559

Merkel', V., Kruassan, A. (2002). Formal'nye i neformal'nye instituty v defektnyh demokratijah. Polis, 1-2. Available at: qaghaqaget.do.am/load/0-0-0-15-20

Mushelishvili, M. (2005). Konstitucionnye reformy v Gruzii. Process konstitucionno-politicheskoj reformy v Gruzii, v Armenii i v Azerbajdzhane: politicheskaja jelita i golos naroda. Tbilisi, 91–112. Available at: http://www.idea.int/publications/cprp_georgia/upload/DCMRussian.pdf

Kästner, A. Russia: Supporting Non-Democratic Tendencies in the Post-Soviet Space? German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE). Available at : http://www.die-gdi.de/uploads/media/BP_2.2010.pdf

Cameron, D., Orenstein, M. Authoritarianism: The Influence of Russia in Its "Near Abroad". Available at : http://www.academia.edu/2041738/

Rosenfeld, M. (2001). The rule of law and the legitimacy of constitutional democracy. Southern California Law Review, 74. Available at: http://www-bcf.usc.edu/~usclrev/pdf/074503.pdf

Hein, M. Constitutional Conflicts between Politics and Law in Transition Societies: A Systems-Theoretical Approach. Studies of Transition States and Societies. Available at: http://www.tlu.ee/stss/wp.../vol3-issue-1-hein.pdf

Arutjunjan, A. A. (2013). Konstitucionalizm: problemy postsovetskoj real'nosti: monografija. – Moscow: Norma, 160.

Onishhuk, M., Savchyn, M. Vidpovidal'ne pravlinnja i narodnyj suverenitet: notatky do konstytucijnogo tvorennja. Available at: http://cau.in.ua/ua/activities/analytics/id/vidpovidalne-pravlinnja-i-narodnij-suverenitet-notatki-do-konstitucijnogo-tvorennja-744/

Barabash, Ju. G. (2009). Derzhavno-pravovi konflikty na suchasnomu etapi derzhavotvorennja: konstytucijno-pravovyj aspekt. Kharkiv, 415.

Selivanov, A. O. (2006). Verhovenstvo prava v konstytucijnomu pravosuddi: Analiz konstytucijnoi' jurysdykcii'. Kyiv; H.: Akademiya pravovih nauk Ukrai'ny, 400.

Sólyom, L. (2003). The role of Constitutional Courts in the transition to democracy. With special reference to Hungary. International Sociology, 18 (1), 142–143. doi: 10.1177/0268580903018001008

Shajo, A. (1999). Konstitucionalizm i konstitucionnyj kontrol' v postkommunisticheskoj Evrope. Konstitucionnoe pravosudie v postkommunisticheskih stranah: sbornik dokladov. Moscow: Centr konstitucionnyh issledovanij MONF, 5–12.

Buromens'kyj, M. V., Zajec', A. P. (2014). Shhodo ligytymnosti dijuchoi' s'ogodni vlady v Ukrai'ni. Jurydychni akcenty. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe

Buromensky, M. (2001). The Status of the President in the System of Executive Power in the States of Central and Eastern Europe. The Round Table Conference “Ten years of the Democratic Constituonalism in Central and Eastern Europe”. Lublin: Polish Association of Constitutional Law, 275–292.

Burkovsky, P., Haran, О. From Presidentialism to Parliamentarianism Strengthening or Weakening Democracy in Ukraine? Available at: http://csis.org/files/media/csis/pubs/pm_0412.pdf

Egorov, V. G.; Egorov, V. G. (Ed.) (2013). Prezidentalizm i parlamentarizm v politicheskih sistemah novyh nezavisimyh gosudarstv. Politicheskaja nauka i sovremennoe obshhestvo. Moscow: IIU MGOU, 4, 4–25. Available at: http://evestnik-mgou.ru/Books/GetBook/8

Zaznaev, O. (2014). Understanding Semi-Presidentialism in Political Science: A Review of the Latest Debate. World Applied Sciences Journal, 30 (2), 195–198. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe

Lihobabin, V. A. (2004).Vozmozhno li v Rossii delegirovannoe zakonodatel'stvo. Izvestija Irkutskoj gosudarstvennoj jekonomicheskoj akademii, 4. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhno-li-v-rossii-delegirovannoe-zakonodatelstvo

Konstitucija. Demokratija. Parlamentarizm. Materialy vtorogo Mezhdunarodnogo parlamentskogo foruma (2014). Moscow: Izdanie Gosudarstvennoj Dumy, 192.

Federalist: Politicheskie jesse A. Gamil'tona, Dzh. Mjedisona i Dzh. Dzheja (1994). Moscow: Izdatelskaya gruppa «Progress» – «Litera», 592.

Saharov, N. A. (1994). Institut prezidentstva v sovremennom mire. Mosow: Juridicheskaya literatura, 176.

Todyka, Ju. N., Javorskij, V. D. (1999). Prezident Ukrainy: konstitucionno-pravovoj status. Kharkiv: Fakt, 256.

Vlasihin, V. A., Mishin, A. A. (1985). Konstitucija SShA. Politiko-pravovoj kommentarij. Moscow: Mezhdunarodnye otnoshenija, 336.

Rishennja Konstytucijnogo Sudu Ukrai'ny № 22-rp/2003 vid 25.12.2003. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v022p710-03

Shapoval, V. N. (2007). Sravnitel'noe konstitucionnoe pravo. Kyiv: Izdatelstvo Dom «Knjaginja Ol'ga», 416 .

Ob izmenenii sroka polnomochij Prezidenta Rossijskoj Federacii i Gosudarstvennoj Dumy: FKZ № 6 ot 30.12.2008. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/#p23

O vnesenii popravki v stat'ju 90 Konstitucii Respubliki Uzbekistan : Zakon Respubliki Uzbekistan. Available at: http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=2216248

Prezidentskie vybory v Uzbekistane sostojatsja v 2015 godu. Available at: http://www.12uz.com/news/show/official/8737/

Dudnik, O. Rol' prezydenta v konstytucijnomu procesi: svitovyj dosvid i postradjans'ki realii'. Available at: http://nbuviap.gov.ua/asambleya/rol_prez_v_konst_proc.php

Zujkov, A. V. (2009). Jevoljucija instituta prezidentstva Rossijskoj Federacii. Moscow, 28.

Kravec, I. A. (2002). Formirovanie rossijskogo konstitucionalizma (problemy teorii i praktiki/ Uralskaya gosudarstvenaya juridicheskaya akademiya. Ekaterinburg, 584.

Mordvinova, I. A. (2008). Problema konstitucionno-pravovogo vyrazhenija sistemy sderzhek i protivovesov. Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvenogo universiteta, 28. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/problema-konstitutsionno-pravovogo-vyrazheniya-sistemy-sderzhek-i-protivovesov

Chirkin, V. E. (2010). Glava gosudarstva. Sravnitel'no-pravovoe issledovanie. Moscow: Norma; Infra-M, 239.

Skuratov, D. Ju. (2002). Problemy uchastija Prezidenta Rossijskoj Federacii v pravotvorcheskom processe. Moscow, 26. Available at: http://www.dissercat.com/content/problemy-uchastiya-prezidenta-rossiiskoi-federatsii-v-pravotvorcheskom-protsesse#ixzz3OhfAkBan

Troickij, V. S., Morozova, L. A. (1997). Delegirovannoe zakonodatel'stvo. Gosudarstvo i pravo, 4, 91 –99.

Konstitucija Respubliki Kazahstan. Available at: http://www.akorda.kz/ru/category/konstituciya

O normativnyh pravovyh aktah RK: Zakon Respubliki Kazahstan ot 24.03.1998. № 213-I. Available at: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009108

Malinovskij, V. L. (2005). Prezident Respubliki Kazahstan i Parlament Respubliki: vzaimootnoshenija, sistema sderzhek i protivovesov. II Nauchnoe izdanie. Astana: Institut zakonodatel'stva Respubliki Kazahstan, 53. Available at: http://library.psu.kz/fulltext/buuk/b1043.pdf

Konstitucija Respubliki Belarus'. Available at: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=6351

O normativnyh pravovyh aktah Respubliki Belarus': Zakon RB ot 10.01.2000. № 361-Z. Available at: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1837

Vasilevich, G. A. (2010). Konstitucija. Chelovek. Gosudarstvo. Serija: «PRAVO». Mn.: Pravo i jekonomika, 261.

Makarov, G. V. (2009). Normotvorcha dijal'nist' glavy derzhavy: zarubizhnyj dosvid ta vitchyznjana praktyka. Strategichni priorytety, 1. Available at: http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/10/2.pdf

Published

2015-03-31

How to Cite

Закоморна, К. О. (2015). About some features of the post-soviet model of checks and balances in the context of the "managed democracy" regime: constitutional and legal aspect. Problems of Legality, (128), 125–136. https://doi.org/10.21564/2414-990x.128.52103

Issue

Section

Constitutional and labor law