Theoretical aspects of act in the crime specified in art. 2391 of criminal code «Illegal seizure of soil cover (surface layer) of lands»

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21564/2414-990x.128.52087

Keywords:

soil cover (surface layer) of land, humus component of soil, removal, transfer, storage, transporting, usage

Abstract

The article is devoted to the investigation of the theoretical aspects of the act as an element of actus reus of a crime under Art. 239-1 of Criminal Code of Ukraine "Illegal seizure of soil cover (surface layer) of lands". The analysis of this element is conducted and, as a result, amendments to existing Criminal Code of Ukraine and land laws are proposed.

Author Biographies

С. В. Гізімчук, Yaroslav Mudryi National Law University

Candidate of Law Sciences, Assistant Professor

О. С. Олійник, National Academy of Internal Affairs

Teacher

References

Berzin, P. S. (2011). Problemy vyznachennja okremyh oznak skladu nezakonnogo zavolodinnja g'runtovym pokryvom (poverhnevym sharom) zemli st. 2391 KK Ukrai'ny. Visnyk Kyivskogo natcionalnogo universitetu im. T. Shevchenka. Jurydichni nauky, 89, 9–13.

Kovalenko, T. O. (2013). Jurydychni defekty pravovogo reguljuvannja zemel'nyh vidnosyn v Ukrai'ni. Kyiv: VPC «Kyi'vs'kyj universytet»; Jurinkom Inter, 632.

Tac’, V. Ja., Pshonka, V. P., Borysov, V. I., Tjutjugin, V. I. et. al. (Eds.) (2013). Kryminal'nyj kodeks Ukrai'ny. Naukovo-praktychnyj komentar: in 2 volumes. Kharkiv: Pravo, 1040.

Matyshevskij, P. S. (1996). Prestuplenija protiv sobstvennosti i smezhnye s nimi prestuplenija. Kyiv: Jurinkom, 240.

Movchan, R. O. Shhodo kryminal'noi' vidpovidal'nosti za nezakonne zavolodinnja g'runtovym pokryvom (poverhnevym sharom) zemel' (st. 2391 Kryminal'nogo kodeksu Ukrai'ny). Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_2_58.pdf

Mel'nyk, M. I., Havronjuk, M. I. (Eds.) (2010). Naukovo-praktychnyj komentar Kryminal'nogo kodeksu Ukrai'ny. 7th edition. Kyiv: Jurydichna dumka, 1288.

Novyj tlumachnyj slovnyk ukrai'ns'koi' movy: in 4 volumes. Vol. 2 (1998). Kyiv: Akonit, 910.

Olijnyk, O. S. Dijannja, jak obov’jazkova oznaka ob’jektyvnoi' storony nezakonnogo zavolodinnja g'runtovym pokryvom (poverhnevym sharom) zemli (st. 239-1 KK Ukrai'ny). Available at: http://legalactivity.com.ua/index.php

Panov, M. I. (2010). Vybrani naukovi praci z problem pravoznavstva. Kyiv: In Jure, 812.

Porjadok vydachi ta anuljuvannja special'nyh dozvoliv na znjattja ta perenesennja g'runtovogo pokryvu (rodjuchogo sharu g'runtu) zemel'nyh diljanok [Elektronnyj resurs] : nakaz Derzhavnogo komitetu Ukrai'ny po zemel'nyh resursah vid 04.01.2005. № 1, zarejestrovano v Ministerstvi justycii' Ukrai'ny 20.01.2005. za № 70/10350. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0070-05

Sprava № 212/7185/14-k vid 02.07.2014, Zhovtnevyj rajonnyj sud m. Kryvyj Rig Dnipropetrovs'koi' oblasti. Available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39553200

Sprava 255/513/14-k vid 16.01.2014 r., Voroshylovs'kyj rajonnyj sud m. Donec'ka. Available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36776662

Strel'cov, E. L. (Ed.) (2012). Ugolovnyj kodeks Ukrainy: Nauchno-prakticheskij kommentarij. 8th edition. Kherson: Odissej, 992.

Published

2015-03-31

How to Cite

Гізімчук, С. В., & Олійник, О. С. (2015). Theoretical aspects of act in the crime specified in art. 2391 of criminal code «Illegal seizure of soil cover (surface layer) of lands». Problems of Legality, (128), 47–54. https://doi.org/10.21564/2414-990x.128.52087

Issue

Section

Criminal law