The problem of determining the subject of trading in influence (p. 2 art. 369-2 of the criminal code of Ukraine) and its solution

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21564/2414-990x.128.52085

Keywords:

trading in influence, persons, that commit the trading in influence, crimes in scope of activity of officials or persons, who provide a public services, corruption crimes

Abstract

The paper analyzes the problem of determining who may commit a crime under part 2 article 369-2 of the Criminal Code of Ukraine. Defined: 1) only any official or person who provides public services may commit this crime, 2) trading in influence means that said person uses the opportunities associated with his official status for undue influence on a person authorized to perform state functions.

Author Biography

В. М. Киричко, Yaroslav Mudryi National Law University

Candidate of Law Sciences, Assistant Professor

References

Andrushko, P. P. (2014). Doktrynal'ne tlumachennja, okremi kryminal'no-pravovi aspekty zastosuvannja statti 369-2 KK Ukrai'ny (Zlovzhyvannja vplyvom). Jurydychnyj visnyk, 15, 21−31.

Kyrychko, V. M. (2013). Kryminal'na vidpovidal'nist' za korupciju. Kharkiv: Pravo, 424.

Kocherova, N. O. (2012). Ponjattja sub’jekta zlochynu, peredbachenogo statteju 369-2 Kryminal'nogo kodeksu Ukrai'ny. Mytna sprava, 4 (82), part 2, book 2, 94–98.

Kocherova, N. O. (2013). Zlovzhyvannja vplyvom: social'na obumovlenist' kryminalizacii' ta harakterystyka skladu zlochynu. Derzhavniy naukovo-doslidnitckiy institut MVS Ukrai'ny. Kyiv, 22.

Dudorova, O. O., Pys'mens'kiy, Je. O. (Eds.) (2012). Kryminal'ne pravo (Osoblyva chastyna): pidruchnik. Vol. 2. Lugansk: Elton-2, 780.

Strel'cov, Je. L. (2012). Kryminal'nyj kodeks Ukrai'ny: naukovo-praktychnyj komentar. Kharkiv: Odissej, 904.

Tac’, V. Ja., Pshonka, V. P., Borysov, V. I., Tjutjugin, V. I. (2013). Kryminal'nyj kodeks Ukrai'ny. Naukovo-praktychnyj komentar: in 2 volumes. 5th edition. Kharkiv: Pravo. Vol. 2: Osoblyva chastyna, 1040.

Mel'nyk, M. I., Havronjuk, M. I. (2012). Naukovo-praktychnyj komentar Kryminal'nogo kodeksu Ukrai'ny. 9th edition. Kyiv: Jurydichna dumka, 1316.

Omel'janovych, O. T. (2013). Naprjamy vdoskonalennja kryminal'no-pravovyh zasobiv borot'by iz nepravomirnymy vygodamy za zlovzhyvannja vplyvom (st. 369-2 KK). Chasopys Kyi'vs'kogo universytetu prava, 4, 407–411.

Savchenko, A. V., Kryshevych, O. V.; Shakun, V. I. (Ed.) (2012). Zlochyny u sferi sluzhbovoi' dijal'nosti ta profesijnoi' dijal'nosti, pov’jazanoi' z nadannjam profesijnyh poslug: naukovo-praktychnyj komentar do rozdilu XVII Osoblyvoi' chastyny Kryminal'nogo kodeksu Ukrai'ny. Kyiv: Alerta, 160.

Tjutjugin, V. I., Gorodec'kyj, Ju. V., Gizimchuk, S. V.; Tac’, V. Ja., Tjutjugin, V. I. (Eds.) (2014). Zlochyny u sferi sluzhbovoi' dijal'nosti ta profesijnoi' dijal'nosti, pov’jazanoi' z nadannjam publichnyh poslug. Kharkiv: Pravo, 232.

Havronjuk, M. I. (2011). Naukovo-praktychnyj komentar do Zakonu Ukrai'ny «Pro zasady zapobigannja i protydii' korupcii'». Kyiv: Atika, 424.

Published

2015-03-31

How to Cite

Киричко, В. М. (2015). The problem of determining the subject of trading in influence (p. 2 art. 369-2 of the criminal code of Ukraine) and its solution. Problems of Legality, (128), 38–46. https://doi.org/10.21564/2414-990x.128.52085

Issue

Section

Criminal law