Ecosystem approach in international environmental law: from the idea of conservation of natural ecosystems to the emergence of a holistic concept

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21564/2414-990X.157.256982

Keywords:

international environmental law, ecosystem, conservation of natural ecosystems, ecosystem management, ecosystem approach

Abstract

The article explores the historical foundations of the formation and development of the ecosystem approach in international environmental law from the idea of conservation of natural ecosystems to the emergence of a holistic concept within the framework of the Convention on Biological Diversity, which was adopted on June 5, 1992, and which considers the ecosystem approach as a strategy for the integrated management of land, water and living resources that promotes conservation and sustainable use in an equitable way.
It has been proven that certain aspects of this approach can be traced in previously adopted acts, among which Declaration on the maritime zone 1952, Convention on Wetlands of International Importance Especially Waterfowl Habitat 1971, Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 1972, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973, Great Lakes Water Quality Agreement 1978, Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals 1979, Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats 1979, Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources 1980, World Charter for Nature 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Declaration on Conservation of Flora, Fauna and their Habitats 1988, Convention on the Protection of the Alps 1991, Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes 1992, Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area 1992, Convention on the Protection of the Black Sea Against Pollution 1992, Declaration on Environment and Development 1992, etc.
On the basis of a thorough analysis of the above-mentioned and other international legal documents, the conclusion is made about their influence on the process of formation of the ecosystem approach at the international level.

Author Biography

Ye. Suietnov, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доцент кафедри екологічного права

References

Konventsiia pro okhoronu biolohichnoho riznomanittia vid 05.06.1992 r. Data onovlennia: 29.10.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_030#Text.

Doklad pervogo soveshhanija Konferencii Storon Konvencii o biologicheskom raznoobrazii (Nassau, 28.11–09.12.1994; UNEP/CBD/COP/1/17, 28.02.1995). URL: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-01/official/cop-01-17-ru.pdf [in Russian].

Doklad vtorogo soveshhanija Konferencii Storon Konvencii o biologicheskom raznoobrazii (Dzhakarta, 06–17.11.1995; UNEP/CBD/COP/2/19, 30.11.1995). URL: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-02/official/cop-02-19-ru.pdf [in Russian].

Doklad o rabote pjatogo soveshhanija Konferencii Storon Konvencii o biologicheskom raznoobrazii (Najrobi, 15–26.05.2000; UNEP/CBD/COP/5/23, 22.06.2000). URL: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-05/official/cop-05-23-ru.pdf [in Russian].

Perelet, R.A. (2006). Jekosistemnyj podhod k upravleniju prirodopol’zovaniem i prirodoohrannoj dejatel’nost'ju. Mehanіzm reguljuvannja ekonomіki, 1, 36–53 [in Russian].

Henne, G. (1998). The Ecosystem Approach under the Convention on Biological Diversity: A workshop which was held in Lilongwe, Malawi, during 26–28 January 1998. Environmental Conservation, 25(3), 273–275.

Smith, R.D., Maltby, E. (2003). Using the Ecosystem Approach to Implement the Convention on Biological Diversity: Key Issues and Case Studies. Gland: IUCN.

Morgera, E. (2015). The Ecosystem Approach Under the Convention on Biological Diversity: A Legal Research Agenda. Scottish Centre for International Law Working Paper Series, no. 7, Edinburgh Law School Working Papers, no. 2015/17, University of Edinburgh, School of Law, Working Papers.

Suietnov, Ye.P. (2021) Ekosystemnyi pidkhid u ramkakh Konventsii pro okhoronu biolohichnoho riznomanittia: ohliad rishen Konferentsii Storin [The ecosystem approach under the Convention on Biological Diversity: a review of decisions of the Conference of the Parties]. Problemy zakonnosti – Problems of Legality, issue, 154, 162–185. doi: https://doi.org/10.21564/2414-990X.154.239280 [in Ukrainian].

Medvedieva, M. (2010). Ekosystemnyi pidkhid u mizhnarodnomu pravi navkolyshnoho seredovyshcha: problemy rozuminnia ta zastosuvannia. Pravo Ukrainy, 2, 184–189 [in Ukrainian].

Platjouw, F.M. (2016). Environmental Law and the Ecosystem Approach: Maintaining Ecological Integrity through Consistency in Law. London: Routledge.

De Lucia, V. (2019). The ‘Ecosystem Approach’ in International Environmental Law: Genealogy and Biopolitics. Routledge.

McIntyre, O. (2004). The Emergence of an ‘Ecosystem Approach’ to the Protection of International Watercourses under International Law. Review of European Community and International Environmental Law, 13(1):1, 1–14.

Erdem, M. (2013). Ecosystem Approach to Environmental Protection in the Law of International Watercourses. Dokuz Eylul University Law Journal, 15 (Special issue), 1359–1391.

Currie, D.E.J. (2007). Ecosystem-Based Management in Multilateral Environmental Agreements: Progress towards Adopting the Ecosystem Approach in the International Management of Living Marine Resources. Rome: WWF International, Global Species Programme.

Enright, S.R., Boteler, B. The Ecosystem Approach in International Marine Environmental Law and Governance. In: O’Higgins, T., Lago, M., DeWitt, T. (eds). (2020). Ecosystem-Based Management, Ecosystem Services and Aquatic Biodiversity. Springer, Cham.

Turrell, W.R. (2004). The Policy Basis of the ‘Ecosystem Approach’ to Fisheries Management. Norrköping: EuroGOOS.

Bekjashev, D.K. (2016). Mezhdunarodno-pravovoj princip jekosistemnogo podhoda v upravlenii rybolovstvom. Aktual’nye problemy rossijskogo prava, 8(69), 182–189 [in Russian].

Wilkie, M.L., Holmgren, P., Castañeda, F. (2003). Sustainable forest management and the ecosystem approach: two concepts, one goal. Forest Resources Division FAO, Rome.

Kopylov, M.N., Solncev, A.M. (2012). Ramsarskaja konvencija 1971 g. i jekosistemnyj podhod k razumnomu ispol’zovaniju i ustojchivomu razvitiju vodno-bolotnyh ugodij. URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/60725-ramsarskaya-konvenciya-1971-ehkosistemnyj-podkhod-razumnomu-ispolzovaniyu [in Russian].

Redgwell, C. Protection of Ecosystems under International Law: Lessons from Antarctica. In: Boyle, A., Freestone, D. (eds) (1999). International Law and Sustainable Development. OUP.

Nguen, K.T. (2011). Konvencija ASEAN 1985 g. kak hronologicheski vtoroj primer jekosistemnogo upravlenija. Mezhdunarodnoe pravo, 1–2 (45–46), 108–112 [in Russian].

Rudenko, O.V. (2011). Alpiiska konventsiia – zrazok ekosystemnoi paradyhmy pryrodookhoronnoho zakonodavstva. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Jurisprudence, 559, 62–65 [in Russian].

Deklaratsiia Orhanizatsii Ob’iednanykh Natsii z problem otochuiuchoho liudynu seredovyshcha vid 16.06.1972 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_454#Text.

Cverianashvili, I.A. (2016). Stokgol’mskaja konferencija 1972 g. i ejo rol’ v stanovlenii mezhdunarodnogo jekologicheskogo sotrudnichestva. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta imeni N.I. Lobachevskogo, 1, 89–94 [in Russian].

Handl, G. (2013). Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration), 1972 and the Rio Declaration on Environment and Development, 1992. United Nations Audiovisual Library of International Law, 1–15. URL: http://legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunche_r.pdf.

Strong, M.F. (1973). One Year after Stockholm: An Ecological Approach to Management. Foreign Affairs, 51(4), 690–707.

World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development. URL: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/WCS-004.pdf.

Krjazh, I.V. (2012). Psihologija global’nyh jekologicheskih izmenenij: monografija. Har’kov: HNU imeni V.N. Karazina [in Russian].

Vsesvitnia Khartiia pryrody vid 01.01.1982 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_453#Text.

Medvedieva, M.O. (2015). Pryntsypy ekolohichnoi etyky v mizhnarodnii dohovirnii ta sudovii praktytsi. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, 124 (part I), 65–76 [in Ukrainian].

Vasilenko, E.V. (2016). Formirovanie mezhdunarodnogo prirodoresursnogo prava. Candidate’s thesis. Rostov-na-Donu [in Russian].

Spektor, O.M. (2016). Klasyfikatsiia mizhnarodno-pravovykh rezhymiv pryrodnykh resursiv za predmetom yikh rehuliuvannia. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Series: Jurisprudence, 41(3), 155–163 [in Ukrainian].

Freestone, D. (1996). The Conservation of Marine Ecosystems under International Law. International Law and the Conservation of Biological Diversity. International Environmental Law and Policy Series. Bowman, M. Redgwell, C. (eds). London; Boston: Kluwer Law International.

Konventsiia pro vodno-bolotni uhiddia, shcho maiut mizhnarodne znachennia, holovnym chynom yak seredovyshche isnuvannia vodoplavnykh ptakhiv, vid 02.02.1971 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_031#Text.

Kopylov, M.N., Kopylov, S.M., Mohammad, S.A. (2013). Kak formirovalas’ funkcija upravlenija OON v oblasti ohrany okruzhajushhej sredy. Vestnik RUDN. Serija Juridicheskie nauki, 4, 302–308 [in Russian].

Spektor, O. (2018). Mizhnarodne upravlinnia povodzhennia z zhyvymy pryrodnymy resursamy. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 9, 274–278 [in Ukrainian].

Konventsiia pro mizhnarodnu torhivliu vydamy dykoi fauny i flory, shcho perebuvaiut pid zahrozoiu znyknennia, vid 03.03.1973 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_129#Text.

Konventsiia pro zberezhennia mihruiuchykh vydiv dykykh tvaryn vid 23.06.1979 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_136#Text.

Konventsia pro okhoronu dykoi flory ta fauny i pryrodnykh seredovyshch isnuvannia v Yevropi vid 19.09.1979 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_032#Text.

Kopylov, M.N. Merkulova, K.A. (2013). K 40-letiju Vashingtonskoj konvencii o mezhdunarodnoj torgovle vidami dikoj fauny i flory, nahodjashhimisja pod ugrozoj ischeznovenija. Vestnik RUDN. Serija Juridicheskie nauki, 3, 289–300 [in Russian].

Cipris, M.S. (2016). Sovremennye mezhdunarodnye rezhimy ohrany i sohranenija migrirujushhih vidov dikih zhivotnyh. Candidate’s thesis. Moscow [in Russian].

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. Standing Committee 39th meeting Strasbourg, 3–6 December 2019. The Bern Convention’s Contribution to the Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020 and the Aichi Targets. Document prepared by the Directorate of Democratic Participation. URL: https://rm.coe.int/the-bern-convention-s-contribution-to-the-strategic-plan-for-biodivers/168098ef75.

Great Lakes Water Quality Agreement. Signed at Ottawa on 22 November 1978. URL: https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201153/volume-1153-i-18177-english.pdf.

Declaration on the maritime zone. Signed at Santiago on 18 August 1952. URL: https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201006/volume-1006-I-14758-English.pdf.

Espaliat Larson, A.L. (2012). The maritime boundary Chile–Peru (Corporación de Estudios Internacionales). URL: https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/123727/Espaliat_Cave_ing.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Barsegov, Ju.G. (Ed.). (1985). Slovar’ mezhdunarodnogo morskogo prava. Moscow: Mezhdunarodnye otnoshenija [in Russian].

Ovlashhenko, A.V., Pokrovskij, I.F. (2010). Ispol’zovanie jekosistemnogo podhoda v morskoj dejatel’nosti: pravovye voprosy i ih diskussionnye momenty. URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/42278-ispolzovanie-ehkosistemnogo-podkhoda-morskoj-deyatelnosti-pravovye-voprosy [in Russian].

Konventsiia pro terytorialne more ta prylehlu zonu vid 29.04.1958 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_178#Text.

Konventsiia pro kontynentalnyi shelf vid 29.04.1958 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_179#Text.

Konventsiia pro vidkryte more vid 29.04.1958 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_180#Text.

Konvencija o rybolovstve i ohrane zhivyh resursov otkrytogo morja ot 29.04.1958 g. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/fisheries58.pdf [in Russian].

Konventsiia OON z morskoho prava vid 10.12.1982 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_057#Text.

Luttenberger, A. (2007). Legal Challenges of Ecosystem Approach to Sustainable Use of the Sea, UNESCO sponsored 4rd Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture.

Bezdieniezhna, M.Yu. (2013). Zastosuvannia ekosystemnoho pidkhodu do rehuliuvannia rybnykh resursiv. Ukrainskyi chasopys mizhnarodnoho prava, 2, 96–98 [in Ukrainian].

Gudev, P.A. (2014). Konvencija OON po morskomu pravu: problemy transformacii rezhima. Moscow: IMJeMO RAN [in Russian].

Grin’, E.A., Malimonova, A.S. (2017). Iskusstvennye zemel’nye uchastki v mezhdunarodnom prave: Konvencija OON po morskomu pravu. Nauchnyj zhurnal KubGAU, 132(08), 1–15 [in Russian].

Uhoda pro vykonannia polozhen Konventsii Orhanizatsii Ob’iednanykh Natsii z morskoho prava vid 10 hrudnia 1982 roku, yaki stosuiutsia zberezhennia transkordonnykh rybnykh zapasiv ta zapasiv daleko mihruiuchykh ryb i upravlinnia nymy, vid 04.12.1995 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_560#Text.

Konvencija po zashhite morskoj sredy rajona Baltijskogo morja ot 09.04.1992 g. URL: http://docs.cntd.ru/document/1900924 [in Russian].

Konventsiia pro zakhyst Chornoho moria vid zabrudnennia vid 21.04.1992 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_065#Text.

Velikova, V., Vinogradov, S., Gvilava, M. (2013). Ocenka trebovanij nacional’nogo i mezhdunarodnogo zakonodatel’stva, sushhestvujushhih na praktike podhodov k sbalansirovannomu planirovaniju hozjajstvennoj dejatel’nosti na poberezh’jah, imejushhih transgranichnyj harakter; predlozhenija po vozmozhnym mehanizmam ucheta prirodnogo komponenta pri soglasovanii planov razvitija dlja sluchaev transgranichnogo raspolozhenija unikal’nyh beregovyh landshaftov. Nauchnoe obespechenie sbalansirovannogo planirovanija hozjajstvennoj dejatel’nosti na unikal’nyh morskih beregovyh landshaftah i predlozhenija po ego ispol’zovaniju na primere Azovo-Chernomorskogo poberezh’ja. Kos’jan, R.D (Ed.). (Vols. 1–11; Vol. 9). Gelendzhik [in Russian].

Protokol pro zberezhennia bioriznomanittia ta landshaftiv Chornoho moria do Konventsii pro zakhyst Chornoho moria vid zabrudnennia vid 14.06.2002 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_175#Text.

Uhoda pro zberezhennia bilykh vedmediv vid 15.11.1973 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_109#Text.

Arctic Environment (Rovaniemi, Finland, June 1991). URL: http://library.arcticportal.org/1542/1/artic_environment.pdf.

Konventsiia pro zberezhennia tiuleniv Antarktyky vid 01.06.1972 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_477#Text.

Konventsiia pro zberezhennia morskykh zhyvykh resursiv Antarktyky vid 20.05.1980 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_045#Text.

Dohovir pro Antarktyku vid 01.12.1959 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_224#Text.

Antarkticheskij kril’. Istorija sozdanija ANTKOM. Kratkij obzor. ZAO «Russkaja pelagicheskaja issledovatel’skaja kompanija», 2011. URL: http://ruspelagic.ru/d/290162/d/5142355.pdf [in Russian].

Dudykina, I.P. (2016). Zarubezhnye analitiki o sovershenstvovanii mezhdunarodno-pravovyh mehanizmov jekosistemnogo upravlenija v Arktike. Moskovskij zhurnal mezhdunarodnogo prava, 2, 96–106 [in Russian].

Golicyn, V.V., Ovlashhenko, A.V. Mezhdunarodno-pravovoj rezhim Antarktiki. In: Vylegzhanin, N. (Ed.). (2009). Mezhdunarodnoe pravo. Moscow: Vysshee obrazovanie, Jurajt-Izdat [in Russian].

Kuharev, N.N., Korzun, Ju.V., Zhuk, N.N. (2017). Ob jekosistemnom podhode ANTKOM k upravleniju promyslom Antarkticheskogo krilja (obzor). Trudy JugNIRO, 54, 34–66 [in Russian].

De Lucia, V. (2015). Competing narratives and complex genealogies: The ecosystem approach in international environmental law. Journal of Environmental Law, 27, 91–117. doi: 10.1093/jel/equ031.

ANTKOM – Podhod k upravleniju. Kok, K.-G. (ED.). (2000). URL: http://archive.ccamlr.org/pu/r/pubs/am/text.pdf [in Russian].

ANTKOM – upravlenie Antarktikoj. Hobart: ANTKOM (2001). URL: https://www.ccamlr.org/ru/system/files/MgmtOfTheAntarctic_ru.pdf [in Russian].

Protokol pro okhoronu navkolyshnoho seredovyshcha do Dohovoru pro Antarktyku vid 04.10.1991 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_645#Text.

Kopylov, M.N., Mishlanova, V.A. (2014). Vklad mezhdunarodnyh organizacij v reshenie jekologicheskih problem. Mezhdunarodnoe pravo i mezhdunarodnye organizacii / International Law and International Organizations, 2, 223–236. doi: 10.7256/2226-6305.2014.2.11776 [in Russian].

Koh, K.L. (2003). ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources, 1985: A Study in Environmental Governance, paper given to the World Parks Congress 2003 (Durban, 8–17 September 2003). URL: https://studylib.net/doc/7691261/asean-agreement-on-the-conservation.

Islam, M. (2019). The ASEAN 1985 Agreement on the Protection of Nature and Natural Resources. International Journal of Legal Developments and Allied Issues, 5(6), 45–57.

Nguen, N.A. Nguen, K.T. (2011). Cherez obespechenie jekologicheskoj bezopasnosti k ustojchivomu razvitiju v regione Jugo-Vostochnoj Azii (mezhdunarodno-pravovoj aspekt). Zhurnal nauchnyh publikacij aspirantov i doktorantov. URL: http://www.jurnal.org/articles/2011/uri50.html [in Russian].

Nguen, N.A. (2014). Mezhdunarodno-pravovye osnovy obespechenija jekologicheskoj bezopasnosti v regione Jugo-Vostochnoj Azii. Candidate’s thesis. Moscow [in Russian].

Deklaratsiia pro zberezhennia flory, fauny ta seredovyshcha yikh meshkannia vid 01.01.1988 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_400#Text.

Kurylo, V.I., Hyrenko, I.V., Kurzova. V.V. (2012). Pravove zabezpechennia zberezhennia i vykorystannia henetychnykh resursiv roslyn cherez pryzmu hlobalizatsii problemy biobezpeky. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, 173(3). Seriia: Pravo, 97–115 [in Ukrainian].

Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living. Published in partnership by IUCN – The World Conservation Union, UNEP – United Nations Environment Programme, WWF-World Wide Fund for Nature, 1991. URL: https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/cfe-003.pdf.

Alpine Convention. Framework Convention. URL: https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/Convention/EN/Framework_Convention_EN.pdf.

Kravtsiv. V.S., Zhuk. P.V., Kolodiichuk, I.A. (2018). Naukovi osnovy formuvannia ta shliakhy realizatsii hirskoi polityky v Ukraini (naukove vydannia)/ DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M.I. Dolishnoho NAN Ukrainy». Lviv (Seriia «Problemy rehionalnoho rozvytku») [in Ukrainian].

Konventsiia z okhorony ta vykorystannia transkordonnykh vodotokiv ta mizhnarodnykh ozer vid 17.03.1992 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_273#Text.

Konvencija EJeK OON po ohrane i ispol’zovaniju transgranichnyh vodotokov i mezhdunarodnyh ozer 1992 goda. EJeK OON. New York, Geneva. 2004. URL: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/documents/brochure_water_convention_russian.pdf [in Russian].

Spektor, O.M. (2019). Mizhnarodno-pravove rehuliuvannia sfery pryrodoresursnykh vidnosyn. Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Brinchuk, M.M. (2015). Koncepcija ustojchivogo razvitija: potrebnosti v sovershenstvovanii. Astrahanskij vestnik jekologicheskogo obrazovanija, 1 (31), 5–13 [in Russian].

Doklad Vsemirnoj komissii po voprosam okruzhajushhej sredy i razvitiju «Nashe obshhee budushhee». URL: https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf [in Russian].

Danilov-Danil’jan, V.I., Losev, K.S., Rejf, I.E. (2005). Pered glavnym vyzovom civilizacii: Vzgljad iz Rossii. Moscow: INFRA-M [in Russian].

Goodland, R.J.A., Daly, H.E., El Serafy, S. (1991). Environmentally Sustainable Economic Development: Building on Brundtland. World Bank, Sector Policy and Research Staff, Environment Department. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/332821467989482335/pdf/multi-page.pdf.

Deklaratsiia Rio-de-Zhaneiro shchodo navkolyshnoho seredovyshcha ta rozvytku vid 14.06.1992 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_455#Text.

Povestka dnja na XXI vek (prinjata Konferenciej OON po okruzhajushhej srede i razvitiju, Rio-de-Zhanejro, 03–14.06.1992 g.). URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.shtml [in Russian].

Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2004). The Ecosystem Approach (CBD Guidelines). Montreal: Secretariat of the Convention on Biological Diversity. URL: https://www.cbd.int/doc/publications/ea-text-en.pdf.

Published

2022-07-06

How to Cite

Suietnov, Y. (2022). Ecosystem approach in international environmental law: from the idea of conservation of natural ecosystems to the emergence of a holistic concept. Problems of Legality, (157), 116–146. https://doi.org/10.21564/2414-990X.157.256982

Issue

Section

ENVIRONMENTAL LAW