DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.143.145929

Protecting Ukrainian Language Rights by K. Levitsky in the Republic of Poland (II Rzeczpospolita)

Борис Володимирович Кіндюк

Abstract


The article analyzed the scientific and social activities of K. Levitsky, in the context of its influence on the formation of the Ukrainian language and the formation of Ukrainian statehood. A significant role in the process of the revival of the Ukrainian nation and the restoration of statehood, the search for ways to build a democratic society is the Ukrainian language, which is an instrumental phenomenon of coexistence, communication and the realization of the views of society. The interest is caused by the fact that all the states that included the Ukrainian ethnic territories tried in various ways to halt the development of the Ukrainian language by limiting the range of its social functions.

The article reviewed the works of K. Levitsky on the protection of the rights of the Ukrainian language in the Republic of Poland (II Rzeczpospolita). The analysis of the Polish language law dated 31 July, 1924, regulating issues related to school education and the use of language in the courts, the prosecutor's office. Attention was focused on the conclusions of K. Levitsky on the declarativeness of this regulatory act and the absence of a mechanism for the implementation of its conditions. The scientist's proposals for amending Polish law were considered regarding the use of the Ukrainian language in court proceedings, the content of court decisions and official documents issued in regions where Ukrainians constitute the majority of the population.


Keywords


law; Republic of Poland (II Rzeczpospolita); K. Levitsky; Polish law; Ukrainian language

References


Traktat między Głównemi Mocarstwami sprzymierzonemi i stowarzyszonemi a Polską podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919 r. ratyfikowany ustawą z dn. 31 lipca 1919 r. Dz. U. № 35/20 poz. 199. Dz.URP. 1920. Nr. 110, poz. 728. S. 1933–1946.

Appeal to the League of Nations. Eugen Petrushevyctch m.p. Prezident of Ukrainian National Counsil of the East Galicia. Genewa. 1923.

Ruda, O. Polityka językowa Polski i Czechosłowacji wobec mniejszości ukraińskiej w okresie międzywojennym (na przykładzie szkolnictwa Galicji i Zakarpacia). Wrocławskie Studia Politologiczne 23, 2017. S. 131–142.

Levytskyi, K. (1932). V borotbi za prava ridnoi movy. Zhyttia i pravo. Part 2, 36–38.

Kowalska, S. (2012). Podstawy prawne działalności notariuszy kaliskich w okresie międzywojennym. Dziedzictwo kulturowe miasta Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. WPA UAM.

Kaleniuk, O.M. (2015). Rozvytok ukrainskoi pravnychoi terminolohii na zakhidnoukrainskykh zemliakh naprykintsi XIX – na pochatku XX stolittia. Candidate’s thesis. Kyiv.

Pierzchała, E. Język urzędowy a język prawny w nauce prawa administracyjnego wybrane zagadnienia. URL: http://docplayer.pl/23075069-Jezyk-urzedowy-a-jezyk-prawny-w-nau ce-prawa -administracyjnego - wybrane-zagadnienia.html.

Levytskyi, K. (1932). «Z nashykh orhanizatsii. Za prava movy». Part 2, 45–57.

Levytskyi, K. (1936). Levytskyi, K.. Zhyttia i pravo. Part 1, 23–24.

Levytskyi, K. (1936). Terminolohichna komisiia. Zhyttia i pravo. Part 2, 26–27.

Levytskyi, K. (1930). Pravnycha mova. Zhyttia i pravo. Part 3, 8–9.

Zvit z diialnosti Terminolohichnoi Komisii, za roky 1937–38. (1939). Zhyttia i pravo. Part 2, 24.

Zvity, skarhy ta inshi dokumenty pro stan shkil i navchannia na zakhidno-ukrainskykh zemliakh, 1926–1938 roky. TsDIA Ukrainy, m. Lviv. F. 344 (Ukrainske natsionalno-demokratychne ob’iednannia (UNDO), m. Lviv, 1923–1939 rr.). Op. 1. Spr. 552. Ark. 63.

Levytskyi, K. (1939). Za prava ukrainskoi movy. Zhyttia i pravo. Part 2, 12–14.

Levytskyi, K. (1930). Pro znachinnia orhanizatsii Soiuzu Ukrainskykh Advokativ. Zhyttia i pravo. Part 3, 1–4.

Kossak, O. (1929). Uvahy do zakonu pro derzhavnu movu z 31.07.1924. v. z. № 73. poz. 724. Zhyttia i pravo. Part 4, 45–49.

Levytskyi, K. (1937). Do pytannia, v yakii movi maiut ukrainski sviashchenyky perepysuvatys z derzhavnymy uriadamy. Zhyttia i pravo. Part 1, 52–53.


GOST Style Citations


 1. Traktat między Głównemi Mocarstwami sprzymierzonemi i stowarzyszonemi a Polską podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919 r. ratyfikowany ustawą z dn. 31 lipca 1919 r. Dz. U. № 35/20 poz. 199. Dz.URP. 1920. Nr. 110, poz. 728. S. 1933–1946.
 2. Appeal to the League of Nations. Eugen Petrushevyctch m.p. Prezident of Ukrainian National Counsil of the East Galicia. Genewa [б.в.], 1923. 10 s.
 3. Ruda O. Polityka językowa Polski i Czechosłowacji wobec mniejszości ukraińskiej w okresie międzywojennym (na przykładzie szkolnictwa Galicji i Zakarpacia). Wrocławskie Studia Politologiczne 23, 2017. S. 131–142.
 4. Левицький К. В боротьбі за права рідної мови. Життя і право. 1932. Ч. 2. С. 36–38.
 5. Kowalska S. Podstawy prawne działalności notariuszy kaliskich w okresie międzywojennym. Dziedzictwo kulturowe miasta Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. WPA UAM, 2012. S. 149–170.
 6. Каленюк О. М. Розвиток української правничої термінології на західноукраїнських землях наприкінці XIX – на початку XX століття : дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2015. 213 с.
 7. Pierzchała E. Język urzędowy a język prawny w nauce prawa administracyjnego wybrane zagadnienia. URL: http://docplayer.pl/23075069-Jezyk-urzedowy-a-jezyk-prawny-w-nauce-prawa -administracyjnego - wybrane-zagadnienia.html (дата звернення: 15.10.2018).
 8. Левицький К. З наших організацій. За права мови. 1932. Ч. 2. С. 45–57.
 9. Левицький К. Кутик мови. Життя і право. 1936. Ч. 1. С. 23–24.
 10. Левицький К. Термінологічна комісія. Життя і право. 1936. Ч. 2. С. 26–27.
 11.  Правнича мова. Життя і право. 1930. Ч. 3. С. 8–9.
 12. Звіт з діяльності Термінологічної Комісії, за роки 1937–38. Життя і право. 1939. Ч. 2. С. 24.
 13. Звіти, скарги та інші документи про стан шкіл і навчання на західноукраїнських землях, 1926–1938 роки. ЦДІА України, м. Львів. Ф. 344 (Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО), м. Львів, 1923–1939 рр.). Оп. 1. Спр. 552. Арк. 63.
 14. Левицький К. За права української мови. Життя і право. 1939. Ч. 2. С. 12–14.
 15. Левицький К. Про значіння організації Союзу Українських Адвокатів. Життя і право. 1930. Ч. 3. С. 1–4.
 16. Коссак О. Уваги до закону про державну мову з 31.07.1924. в. з. № 73. поз. 724. Життя і право. 1929. Ч. 4. С. 45–49.
 17. Левицький К. До питання, в якій мові мають українські священики переписуватись з державними урядами. Життя і право. 1937. Ч. 1. С. 52–53.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2018 Борис Володимирович Кіндюк

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281