The influence of the fundamentalization of human rights on the development of the right to a fair trial

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21564/2414-990x.138.108966

Keywords:

fundamentalization of human rights, the right to a fair trial, human rights evolution, fundamental rights, human rights universalization, human rights standards

Abstract

This article requires to come out from the phenomenon of fundamentalization of human rights in the process of definition the nature of the right to a fair trial. The author understands it like human rights evolution which led to human birth facilities acknowledgement as the fundamental rights with international guarantees of their implementation and legal defense. The fundamentalization of human rights evolved gradually in four stages: human rights conceptualization, human rights constitutionalization on the national level, international and regional institutionalization which led not only to fundamental rights value confirmation on the supranational level and their substance universal understanding as well as to the creation of the efficient international mechanism which permits to protect these rights on the governmental level as well as on supranational level in case of some government deviation to implement the committed international liabilities. It is substantiated in this work that as the consequence of fundamentalization of human rights the right to a fair trial was transformed from the right-privilege which contained the justice access and court trial with proper judicial procedure compliance, to the fundamental right which is universal human right standard that includes the dynamic system of procedural guarantee and is recognized as the element of law supremacy principle. Hence the author concludes that the fundamentalization of human rights is the methodological concept of the right to a fair trial.

Author Biography

Nataliia Yurievna Sakara, National Law University named by Yaroslav Mudryi

Docent of civil procedure department

References

Komarov, V.V. (2012). Tsyvilne protsesualne zakonodavstvo u dynamitsi rozvytku ta praktytsi Verkhovnoho Sudu Ukrainy. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Burgogue-Larsen, L. (2009). The Trends of Fundamentalisation. The Fundamentalisation of Social Rights: Second Annual Open Workshop of the EUI Social and Labour Law Working Group. EUI Working Paper LAW, 05, 3–4. URL: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/11214/LAW_2009_05.pdf.

Maciejczyk, A. (2009). Constitutional Courts as Actors of Fundamentalisation of Social Rights. The Fundamentalisation of Social Rights: Second Annual Open Workshop of the EUI Social and Labour Law Working Group. EUI Working Paper LAW, 05, 5–16. URL: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/11214/LAW_2009_05.pdf.

Benöhr, I. (2009). The ‘Fundamentalization’ of Consumer Rights or the Impact of Fundamental Principles on European Consumer Law. The Fundamentalisation of Social Rights: Second Annual Open Workshop of the EUI Social and Labour Law Working Group. EUI Working Paper LAW, 05, 17–27. URL: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/11214/LAW_2009_05.pdf.

Belavusau, U. (2008). The Case of Laval in the Context of the Post-Enlargement EC Law Development. German Law Journal. 12, Vol.09, 2279–2307.

Perruso C.A. The role of comparative law in the “fundamentalization” of the right to environment: an analyses of the european and inter-americain human rights systems. URL: http://www.tokyofoundation.org/sylff/wp-content/uploads/2013/04/Short-Article-Camila-Perruso.pdf.

Hudyma, D.A. (2009). Prava liudyny: antropoloho-metodolohichni zasady doslidzhennia: monohrafiia. / NDI derzh. bud-va ta mists. samovriaduvannia. Pratsi Lvivskoi laboratorii prav liudyny i hromadianyna. Ser. 1, Doslidzhennia i referaty; issue. 20. Lviv: Krai, 2009 [in Ukrainian].

Timashov, V.O. (2014). Formuvannia ta vstanovlennia suchasnoi kontseptsii prav i svobod liudyny ta hromadianyna. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy. 1, 121–129 [in Ukrainian].

Dobrianskyi, S. (2008). Do istorii stanovlennia suchasnoi kontseptsii prav liudyny. Antropolohiia prava: filosofskyi ta yurydychnyi vymiry: articles of participants. Lviv: Spolom, 135–142 [in Ukrainian].

Sakara, N.Iu. (2010). Problema dostupnosti pravosuddia u tsyvilnykh spravakh. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Rabcevich, O.I. (2005). Pravo na spravedlivoe sudebnoe razbiratel’stvo: mezhdunarodnoe i vnutrigosudarstvennoe pravovoe regulirovanie. Moscow: Leks-Kniga [in Russian].

Rabinovych, P.M. (2010). Myrovaia «Byblyia» chelovecheskykh prav (k 60-letyiu Vseobshchei deklaratsyy prav cheloveka). Lychnыe neymushchestvennыe prava: problemы teoryy y praktyky prymenenyi. R.A. Stefanchuk (Ed.). Kyev: Yurynkom Ynter, 2010, 50-60 [in Ukrainian].

Maksymov, S.I. (2010). Prava liudyny: universalnist ta kulturna riznomanitnist. Filosofiia prava: suchasni interpretatsii: Vybr. Pratsi: articles, analit. ohliady, pereklady (2003–2010). Kharkiv: Pravo, 134–142 [in Ukrainian].

Shevchuk, S. (2007). Sudovyi zakhyst prav liudyny: Praktyka Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny u konteksti zakhidnoi pravovoi tradytsii. Kyiv: Referat [in Ukrainian].

Chestnov, I.L. (1999). Universal’ny li prava cheloveka? (Polemicheskie razmyshlenija o Vseobshhej deklaracii prav cheloveka). Izvestija Vysshih uchebnyh zavedenij. Pravovedenie, 1, 73–82 [in Russian].

Zaharova, L.I. (2009). Civilizacionnoe mnogoobrazie v sovremennoj interpretacii prav cheloveka. Juridicheskaja nauka i obrazovanie. Kharkiv: Nac. jurid. akad. Ukrainy im. Jaroslava Mudrogo, issue. 2, 250–257 [in Russian].

Rabinovych, P.M. (2016). Mizhnarodni standarty prav liudyny: vlastyvosti, zahalne poniattia, klasyfikatsiia. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy: zb. nauk. pr. Kharkiv: Pravo, 1(84), 19–29 [in Ukrainian].

Rabinovych, P.M. (2003). Yevropeiski standarty prav liudyny: ontolohichni, hnoseolohichni ta prakseolohichni aspekty. Visnyk akademii pravovykh nauk Ukrainy, 2–3 (33–34), 114–132 [in Ukrainian].

Rozhkova, M.A. (2015). Aspekty prava na sud: novejshie tendencii. Rossijskij ezhegodnik Evropejskoj konvencii po pravam cheloveka = Russian Yearbook of the European Convention on Human Rights. № 1 (2015): Evropejskaja konvencija: novye «starye» prava. Moscow: Statut. 180–229 [in Russian].

Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. Greece, no. 13427/87, § 46, 9 December 1994. Series A no. 301-B. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57913

Published

2017-09-27

How to Cite

Sakara, N. Y. (2017). The influence of the fundamentalization of human rights on the development of the right to a fair trial. Problems of Legality, (138), 43–54. https://doi.org/10.21564/2414-990x.138.108966

Issue

Section

Civil law and civil procedure

Most read articles by the same author(s)