DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.138.108326

Limits to the Principle of Primacy of EU Law over the Constitution: Acquis Constitutionnel of Constitutional Tribunal of Poland

Галина Віталіївна Довгань

Abstract


Interaction between EU law and national law of the member-states is on the agenda of many constitutional courts within the European Union. The latest judgment concerning it was passed by Belgian Constitutional Court in 2016. The article is devoted to this issue in the Polish constitutional context. Namely, the aim of the article is to examine the argumentation of Polish Constitutional Tribunal setting limits to the principle of primacy of EU law over the Constitution. Landmark decisions of Polish Constitutional Tribunal concerning EU law have been analyzed. In its judgment of 11th of May 2005 on the validity of 2003 Accession Treaty Polish Constitutional Tribunal precisely stated that Constitution of Poland has absolute primacy within the Polish legal order. In this judgment as well as in judgment of 24th of November 2010 on the constitutionality of Lisbon Treaty judges limited the primacy of EU law over the Constitution. Such limits includes norms forming constitutional identity particularly rights and freedoms provided by the Constitution and exclusive competence that are not transferred to the EU. It is concluded that Polish Constitutional Tribunal like many other constitutional courts used counter limits doctrine in order to protect national constitutional identity.


Keywords


primacy of EU law; priority of EU law; Constitutional Tribunal of Poland; counter limits doctrine; constitutional identity; priority of constitution; primacy of constitution

References


Gérard, P., Verrijdt, W. (2017). Belgian Constitutional Court Adopts National Identity Discourse. European Constitutional Law Review. 13, 182–205.

Galetta, D-U. (2015). European Union Law in the Jurisprudence of Italian High Courts. Is the Counter-Limits Doctrine a Dog That Barks but Does Not Bite? European Public Law. Issue 4, 747–763.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 2 kwietnia 1997 r. URL: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm.

Wyrok z dnia 11 maja 2005 r. URL: http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/.

Wyrok z dnia 27 kwietnia 2004 r. URL: http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/.

Kustra, A. (2009). Przepisy i normy integracyjne w konstytucjach wybranych państw członkowskich UE. Toruń: Dom Organizatora Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

Śledzińska-Simon, A. (2015). Lojalność konstytucyjna czy lojalność unijna? –znaczenie zasady pierwszeństwa Unii Europejskiej dla sądów krajowych. Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej R. M. Jabłoński i S. Jarosz-Żukowska (Ed). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 199–224.

Wyrok z dnia 24 listopada 2010 r. URL: http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/.

Wojtyczek, K. (2007). Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Garlicki, L., Działocha, K., Sarnecki, P., Sokolewicz, W. (2007) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom V. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2017 Галина Віталіївна Довгань

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2224-9281