[1]
I. V. Yakoviyk and A. Y. Turenko, “Ekonomichna bezpeka Ukrainy yak peredumova zabezpechennia yii suverenitetu”, Plaw, no. 154, pp. 8–36, Dec. 2021.