(1)
Yakoviyk, I. V.; Turenko, A. Y. Ekonomichna Bezpeka Ukrainy Yak Peredumova Zabezpechennia Yii Suverenitetu. Plaw 2021, 8-36.